SKS
imkanlar

Haberler / Duyurular

16
May 2018
Akşam yemeği duyurusu

Değerli İTÜ’lüler,

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü bünyesinde Ayazağa, Gümüşsuyu ve Tuzla yerleşkelerinde hizmet vermekte olan öğrenci yemekhanelerinde akşam yemeği hizmeti, 16 Mayıs – 13 Haziran 2018 tarihleri arasında Ramazan ayı dolayısıyla 18:30 – 20:45 saatleri arasında sunulacaktır.

İTÜ Rektörlüğü25
Ağu 2017
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ayazağa Kreş ve Anaokulu Açılış tarihinde gerçekleşen değişiklik.

Üniversitemiz Ayazağa Kreş ve Anaokulu, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılına ekte yer alan Rektörlük Olur yazısında belirtilen nedenlerden dolayı eğitim öğretim hizmetine 07 Eylül 2017  tarihinde başlayamamaktadır. Ayazağa Kreş ve Anaokulumuza kayıtlı velilerimizden Eylül ayı aidatı alınmayarak açılış tarihi 02 Ekim 2017 Pazartesi günü yeni binada hizmet vermek üzere ertelenmiştir. 

25.08.2017 tarih 241245 papirüs nolu Rektörlük Olur yazısı15
Haz 2017
Anaokulu Başvuru Sonuçları 2018-2019

2018 – 2019 Eğitim dönemi için Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Maçka, Ayazağa ve Tuzla Anaokuluna başvuruda bulunan idari ve akademik personel için öğrenci listeleri, Anaokulu Yönergesinin 27, 28 ve 30. Maddelerine göre yapılan değerlendirme puanları ve sınıf kontenjanları ekte sunulmuştur.

 

İletişim Bilgileri

Ayazağa Anaokulu : 0 212 285 38 99 - 39 80

Maçka Anaokulu : 0 212 241 20 15

2018-2019 Kontenjanlar
2018-2019 Başvuru ve Puanlama listeleri


09
Haz 2017
Akşam yemeği hizmeti

2016 – 2017 Eğitim – Öğretim yılı 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek olması nedeniyle 12 Haziran 2017 - 11 Eylül 2017 tarihleri arasında,

  • 75 Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Yemekhanesi dışında kalan tüm yemekhanelerimizde yaz döneminde akşam yemeği çıkarılmamasına,
  • Maçka, Taşkışla ve Gümüşsuyu yerleşkelerinde ise öğle yemeği hizmeti için yalnızca öğrenci yemekhanelerinde yemek servisi yapılmasına,
  • 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Öğrenci Yemekhanesinde ise 23 Haziran 2017 Cuma gününe kadar hafta içi 19:00-21:00 saatleri arasında akşam yemeği hizmetine devam edilmesine

​Rektörlük makamının 08.06.2017 tarihli Olur yazısı ile karar verilmiştir.

Duyurulur.


24
Şub 2017
Yemek Ücretleri Hakkında Duyuru

Değerli İTÜ'lüler,

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı yemekhanelerde sunulan beslenme hizmetlerinden faydalanma ücretleri, Üniversite Yönetim Kurulunun 09.02.2017 günlü, 1129 sayılı toplantısı gündeminde yer almıştır.

Toplantıda,  Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 12.01.2017 tarih ve 29946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin ekinde yer alan tabloda 2017 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan    memurlardan ve sözleşmeli personellerden maaş ek göstergelerine göre alınması gereken asgari yemek bedellerinin belirtildiğine ve Üniversitemizde de öğlen yemeklerinin, akademik ve idari personelimiz ile sözleşmeli personelin maaş ek göstergelerine göre belirlenmesine ilişkin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından alınan 08.02.2017 günlü,  E.8260/55 sayılı yazı görüşülmüştür.

Yapılan görüşmeler sonunda;  "2017 Yılı Merkez Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği” dikkate alınarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı yemekhanelerimizde sunulan beslenme hizmetlerinden faydalanan personelin yemek ücretlerinin  01 Mart 2017 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

 Bilgilerinize sunulur.

 

EK GÖSTERGE RESMİ GAZETE
TABAN ÜCRETLER
ÖĞRENCİ
YEMEKHANESİ
PERSONEL
YEMEKHANESİ
AKŞAM
YEMEĞİ
Ek Göstergesiz 1,18 ₺ 2,50 ₺ 5,00 ₺ 6,00 ₺
1100 1,97 ₺ 2,50 ₺ 5,00 ₺ 6,00 ₺
2200 2,42 ₺ 3,00 ₺ 5,00 ₺ 6,00 ₺
2300 2,42 ₺ 3,00 ₺ 5,00 ₺ 6,00 ₺
3000 2,42 ₺ 3,00 ₺ 5,00 ₺ 6,00 ₺
3600 3,12 ₺ 3,50 ₺ 5,00 ₺ 6,00 ₺
4800 4,13 ₺ 4,50 ₺ 5,00 ₺ 6,00 ₺
5300 4,59 ₺ 5,00 ₺ 5,00 ₺ 6,00 ₺
6400 4,59 ₺ 5,00 ₺ 5,00 ₺ 6,00 ₺
4B Sözleşmeli 1,18 ₺ 2,50 ₺ 5,00 ₺ 6,00 ₺
Sözleşmeli 5,50 ₺ 6,00 ₺ 6,00 ₺ 6,00 ₺
Harici Kurum Çalışanları - 8,00 ₺ - -
Misafir - 10,00 ₺ 10,00 ₺ 12,00 ₺
Mezun - 10,00 ₺ 10,00 ₺ 12,00 ₺

 02
Ara 2016
Burs İmkanları Olmayan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına alınması / How to Get in the Scope of The General Health Insurance System for Foreign Students Without Scholarship

Üniversitemiz bünyesinde burslu yabancı uyruklu öğrenci statüsüne sahip öğrencilerimizin Sosyal Güvenlik Sigortası kapsamına alınmasına ilişkin gerçekleştirilen yasal değişiklikler sonrasında öğrencilerimize ilişkin sigorta işlemlerini gerçekleştirme yetkisi Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerince devir alınmıştır. Bu nedenle Sosyal Güvenlik hizmetlerinden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda belirtilen yasal hükümlerden de anlaşılacağı üzere (21.05.2013 tarihinden sonra Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrencilerin) kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin yayımı tarihinde ilk kaydını yaptırmış olup öğrenimlerine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerden, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde başvuru yapanlar genel sağlık sigortası kapsamına alınırlar.

Konunun süreli olması nedeniyle doğabilecek aksaklıkların önüne geçebilmek için hak sahibi olan öğrencilerimizin ivedilikle Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuruda bulunmaları önerilir. İstanbul'da bulunan Sosyal Güvenlik Merkezlerine ait iletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulunun yazısına ulaşmak için lütfen bağlantıyı takip ediniz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

How to Get in the Scope of The General Health Insurance System for Foreign Students Without Scholarship

After the changes in the laws regarding the coverage of the foreign students on scholarship at our university by the Social Security Insurance, the right to conduct insurance procedures regarding our students has been taken over by Social Security Provincial Directorates and Social Security Centers. Therefore, those who would like to benefit from the Social Security services, as stated in the legal statements below, should apply within three months of their registration (the students registering for the first time at the university after May 21st2013). Those who do not apply within the given time period CANNOT benefit from the Social Security services ever again.

Those who have already registered at the time this article is published will be included in the general health insurance only if they apply within six months of the publication of this article.

It is strongly recommended that our students (those who have the right to apply) apply to Social Security Centers ASAP, to prevent any inconveniences as this issue has a time limit.

Announcement text

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

YASAL DÜZENLEME

21/5/2013 tarihli ve 6486 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 29/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklik ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası;
“Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. Kendilerince 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenir.”

şeklinde değiştirilmiştir.

Yine aynı Kanunun 7 nci fıkrasıyla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 50 nci maddede;

“Bu maddenin yayımı tarihinde ilk kaydını yaptırmış olup öğrenimlerine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerden, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde başvuru yapanlar genel sağlık sigortası kapsamına alınırlar.” hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda, 29/5/2013 tarihine kadar Türkiye’de yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri yükseköğrenimleri devam ettiği sürelerle sınırlı olmak üzere birer yıllık dönemler halinde http://gss.sgk.gov.tr/GSSTesTahTakip/login.jspweb adresinden üniversitelerce gerçekleştirilmekte iken 6486 sayılı Kanunla getirilen değişiklik uyarınca yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası tescilleri isteğe bağlı hale getirilmiş olup, söz konusu öğrencilerin talep etmeleri halinde genel sağlık sigortası tescil işlemleri öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce veya o ile bağlı başvuruda bulunulan bütün Sosyal Güvenlik Merkezlerince yapılacaktır.23
Kas 2016
Kampüs Kart Nakit Yükleme Saatleri
Değerli İTÜ’lüler,

Üniversitemiz yerleşkelerinde hizmet veren yemekhanelerde bulunan nakit yükleme noktalarından, banka işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve personel yetersizliği sebeplerinden dolayı akşam pos cihazı ile nakit para yükleme işlemi 1 Kasım 2015 tarihinden itibaren kaldırılacaktır. 

Üniversitemiz yemekhanelerinde öğle ve akşam yemeği hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenci ve personellerimiz İTÜ kimlik kartlarına pos cihazı ile nakit para yükleme işlemini hafta içi her gün 10.00-16.00 saatleri arasında yapabilecektir. 

İTÜ Rektörlüğü