SKS
İTÜ SKS

Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi

Birimimiz 2006 Mali Yılına kadar Saymanlık görevini yürütmekte iken 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu sonrasında saymanlık görevi Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarına devir edilmiştir. Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimimiz, Daire Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için mali verilerin takibini ve kontrol edilmesini, mali yıl bütçesinin hazırlanması ve takibini, Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programının yürütülmesini ve Yarı Zamanlı Öğrenci Otomasyon Sisteminin yürütücülüğünü üstlenmektedir.